Musketäride muundumised. Kolla takseeris pooleks...

Kolla takseeris pooleks pommitatud maja.

Oli, nagu oleks keegi taevase mõõgalöögina virutanud, ehituse katusest keldrini kahte lehte löönud, ühe poole pööningu, korterid ja trepikojad terveks jätnud, teise poole varemeteks muutnud, rusud olid pärast sõda varemete koristamise käigus – mida ajalootundides linna taastamiseks nimetati – ära veetud. Allesjäänud tubadepoolikute seinu kattis roosiõitetapeet, laest rippusid elektrijuhtmed, põrandad olid nagu habemenoaga katki lõigatud.
Teosest