Juuditar ja idasakslanna. Tallinn oli Tiblagorsk...

Tallinn oli Tiblagorsk, mida õige tartlane põlgas. Noorte Hääl komsomolkuste väljaanne, millest kõlbas lugeda ainult viimase veeru kolme-neljalauselisi nupukesi Egiptuse püramiididest, Siberi seedritest ja kahepealistest vasikatest. Ainult agulimutid oma lotendavate rindade ja prõnnaka vatsaga olid Tartus ja Tallinnas nagu ühe laastuga löödud, ühtemoodi vahtisid nad ka terve päev aknast välja. Ime et nad kõhnaks ei jäänud. Nemad olid pärit Eesti ajast, mil Tartus ja Tallinnas oli veel üks kultuur.

Asukoht teoses