Minu esimesed kodud. Tartu oli uljas ja...

Tartu oli uljas ja lustlik ülikoolilinn. Kommiidki taotlesid burśe ja nende eluviise jäljendada. Ja kui neil ka värvitekleid kanda ja rapiire kõlksutada polnud, siis uhkeldasid nad pritsimeeste mundrite, aumärkide ja paraadidega. Tulekahjusid oli linnas kord rohkem, kord vähem, kuid tuletõrje pidustusi, väljasõite ja paraade oli alati ning alkohol mängis neil olenguil ikka peaosa.
Teosest