Siis kui süüdatakse laternad. Kivisilla alguses kahele...

Kivisilla alguses kahele poole kaarduvate graniidist raiutud rinnatiste vahel rippusid longuvajunult tursked kunagised silla avamiseks ja sulgemiseks kasutatud ketid. Nad olid oma töö teinud. Nüüd neid selleks enam ei kasutatud, nüüd meenutasid nad möödujaile oma roostes lülidega vaid endist uhkust ja vägevust.

Sillapostide kohal kaardusid kivirinnatised kummalgi pool silda, moodustades samba kohale poolringikujulise vaateplatvormi. Siit sai suurepäraselt jälgida, kuidas sammaste ühenduskaarte alt ja nende poolt ahistatud vesi jõuliselt välja purskus. See tulvavesi keerles, vahutas ja mühises nagu vihas, et tema taltsutamata teed püüdis keegi või miski takistada.
Asukoht teoses