Mälestused, I. Üldpilt oli Tartus...

Üldpilt oli Tartus vahepeal lühikese ajaga muutunud ja muutus järjest edasi. Krasnojarski polk, mille alatiseks asupaigaks oli Tartu linn või õigemini linna idaserval asuvad kasarmud, millistesse Eesti Vabariigi ajal asus meie ratsarügement, oli juba sõja esimestel päevadel saadetud rindele. Sõjaväelasi oli aga Tartus sellele vaatamata liikumas tublisti rohkem kui rahuajal. Rida ülikooli- ja erahooneid oli linnas sõjaväele rekvireeritud ja nendel ilutsesid nüüd uued sildid, enamasti haiglate või muude Punase Risti asutuste omad.

Asukoht teoses