Mälestused, I. Juba aastaid käis...

Juba aasataid käis Toomemäe puudel pesitsemas mustade vareste koloonia, kes oma kraaksumistega rikkusid ümbruse rahu, eriti veel selles vaikust nõudvas ülikooli kliinikute rajoonis. Keegi oli saatnud selle kohta kaebuse Tartu linnavalitsusele. Linnavalitsus ei mõistnud kaebusega midagi peale hakata ja pöördus nõusaamisega ornitoloogia osakonna poole, kuidas saada lahti Toomemäe varestest. Muidugi ei kuulunud vareste hävitamine ornitoloogia osakonna valdkonda. Prof. Koppel leidis aga sellest omale hea aine pikalt-laialt kõnelda ja käsitles siis seda küsimust igast seisukohast, kuid nagu tavaliselt, formuleerimata ühtegi konkreetset ettepanekut. Ühesõnaga, ta „keris“, nagu Koppeli kohta armastati öelda. Ta arutas läbi kõik mõeldavad võimalused, nagu anda vareste hävitamise ülesanne jahimeeste seltsile, tuletõrje ronijate osakonnale, korstnapühkijatele, skautidele, ronimisvõimetega karjapoistele jne.

Asukoht teoses