Mässuline talv ja eesti kirjanikud. Kitzberg töötas sel...

Kitzberg töötas sel ajal ju Tartus, ta oli Postimehes. Ma just mõtlesin, et 1905. aasta hästi tugev mõju oli sellel, mida nimetatakse Tartu renessansiks. Tartu renessansi juhtivad figuurid olid Jaan Tõnisson, Oskar Kallis, Villem Reiman, Juhan Luiga – keegi neist ei olnud kirjanik. Kirjanikest olid nimetatuile lähedased Karl Eduard Sööt ja August Kitzberg. Viimane oli loomult ilmselt leebe, tagasihoidlik, mitte mingi koosolekukõneleja. Samas kirjutas ta küllalt palju ajalehtedes. Ta oli 19. sajandi lõpul avaldanud oma esimesed raamatud. Ta oli neid kirjanikke, kes oma kõige tähtsamad teosed kirjutab elu teisel poolel. 1905. aastal ei olnud Kitzbergi sellest loomingust, mida me tegelikult praegu tunneme, mitte midagi ilmunud.