Materjale Gustav Suitsu eluloo kohta. Kuni sõja alguseni...

Kuni sõja alguseni paiknes Suitsu arhiiv, s.o. tema elulugu ja elutööd puudutav käsikirjaline materjal, ta kodus. Enne lahingute jõudmist Tartu oli ta mõned asjad sest rikkalikust kogust andnud hoiule ülikooli raamatukokku, Mihkel Kampmaale kasutamiseks loovutatud kirjad aga olid juba varem talletatud nüüdse Kirjandusmuuseumi käsikirjade osakonnas. See oligi praktiliselt kõik, mis Suitsu enda käes olnud materjalidest ta kodu põlemisel alles jäi, varjendisse võttis Suits kaasa üksnes päeviku ja vist Tammsaare kirju, põlevast majast välja kanda jõuti ainult mõned kunstiteosed.
Asukoht teoses