Sõjast sõelutud. Tartu aastal 1959...

Tartu aastal 1959. Kollane koolimaja künka nõlval ja tühi. Oli alanud suvevaheaeg. /---/

Barakis elavad lapsed olid kaevanud sügava augu. Sinna ehitati liivast laev. Nad elasid ikka veel sõjaaegses barakis. Oli venelaste aeg ja need inimesed elasid veel koledas haisva sisekäimlaga ühekordses pikas ehitises. Suurte laste kool oli üle õue ja septembri saabudes pidid nad barakitaguses koomale tõmbuma, sest siis oli nende mängukohas koolilaste spordiväljak. Seal joosti, hüpati kõrgust, kaugust ja mängiti palli.
Asukoht teoses