Vallaslaps. Eevi Altma abielu. Siis algab jälle...

Siis algab jälle uus rutt, uus seisak, uus rutt, kuni vaateks avaneb mitmevärviliste katuste rägastik. Kusagil kaugemal mängleb lõunapäike kiirgavatel kuplitel. Oi, Eevi teab veel, et see on kirik.
/---/
Läbi looklevate tänavate astudes Eevi otse ahmib enesesse ümbruse lendavaid pilte. Siin ja seal tunduvad tänavanurgad tuttavatena. Siis kesklinn. Jaa, endised aknad, vana raekoda, avar plats, kivisild, neid kõiki mäletab Eevi. Kaugele üle jõe viib neid omnibuss.