Inimene hingeöös. Esialgu kavatsesid Talvikud...

Esialgu kavatsesid Talvikud asuda Pärnusse, kuid tulid ilmselt kirjandusliku töö huve silmas pidades siiski Tartusse, kus ajutiselt elasid kirjanike kasutada antud Jüri Uluotsa majas Õpetaja tänav 12. (Kirjanikele ja Eesti Kirjanduse Seltsile kuulunud maja anastasid võimuorganid.) 1945. aasta algusest elasid Talvikud ühes August Annisti loovutatud toas Gustav Adolfi 67. 15. mai keskpäeval saabusid sinna arreteerijad. Kuigi nende tulekut võis aimamisi karta, oli masendus suur. Mõnevõrra hämmeldunud olid vahest arreteerijadki, sest oletatava kodanliku luksuse asemel leidsid nad eest ülimalt vähenõudliku olme.
Asukoht teoses
lk 284–285