Lindvistika. Olen mõelnud, kuidas...

Olen mõelnud, kuidas võiks tõlkida sõna „tao” eesti keelde. Minu arust kõlbaks ka näiteks „Emajõgi”. Selle jõe vool on väga tähendusrikas Eesti kontekstis. Emajõgi sobiks tõlkevasteks ka selle poolest, et see võis muinaskeeli tähendada „haldjajõge” (haldjaid kutsuti isadeks-emadeks), see on olnud kahe Eesti – Lõuna-Eesti ja Põhja-Eesti – ühendaja ja vahetab teinekord suurvee ajal voolusuunda, nõnda et see, mis oli algus, sellest saab lõpp ja vastupidi. Me oleme jõerahvas.
Asukoht teoses