Seitsmes. „Meenutades Rahvarinde loomist...

„Meenutades Rahvarinde loomist, ei saa märkimata jätta juudi päritolu Tartu ülikooli professorit Rem Blumi. Ta oli juba 1960. aastatel ülikooli antistalinliku rühmituse liige. Olles kontaktis Moskva dissidentidega, levitas ta Eestis nende põrandaaluseid väljaandeid. Tema oli üks Tartu Rahvarinde loojaist – ja esimene ohver. Ägedate vaidluste ajal Interrinde juhtidega 1989. aastal tabas teda infarkt ja ta suri, nägemata Eesti Vabariigi taassündi.“

Asukoht teoses
lk 148