Joosep ja Potivari naine. Meid kogunes klassi...

Meid kogunes klassi 34 poissi, neist 30 uut ja neli möödunudaastast istumajäänut. Olime kõik maapoisid kodukootud ja maarätsepa õmmeldud rõivastes. Olime kehvadest perekondadest. Varsti selgus, kes meist oli tulnud tugevast, kes nõrgast koolist. Ühtedel oli õppimine kergem, teistel raskem, aga kõik asusid suure innuga tööle. Mõned õppisid isegi öösiti magamistubade koridoris nõrgal lambivalgusel. Kõik teadsid, et võistlus on suur. See olenes klassiruumide kitsikusest. Koolimajaks oli ostetud omal ajal ühe mõisniku kolmekordne maja, kus toad ei olnud ühesugused. Maja teisel korral oli neli suurt ruumi. Neist mahutas meie klass 36 inimest, järgmine 26, kolmas 22 ja neljas 18. Seepärast võis normaalselt lõpetada ainult viimane klass, teised kolm pidid tihedast filtrist läbi minema. Igast klassist pidi mitu nõrgemat välja langema. Internaadi elu võimaldas süvenemist töösse. Linna müra ja kiusatused ei pääsenud mõtteid laiali kiskuma. Linna võidi minna ainult pärast lõunat, äripäeval kaheks ja pühapäeval kolmeks tunniks. Sedagi luba kasutati ainult siis, kui oli midagi poest osta.
Asukoht teoses