Ajaloo ilu. Juba aeglustab rong...

Juba aeglustab rong käiku. Mööda libisevad õhtupunast üleujutatud kaubalaod, virnad, hunnikud ja riidad, luitunud kuurid ja barakid, viltuvajunud välikemmergud. /---/ Reproduktorid lae all hakkavad ragisema ja lasevad kuuldavale karjatuse: „Järgmine jaam Tartu.”
Asukoht teoses
lk 97