Mälestused, II. Teiseks kodumaa parteiliseks...

Teiseks kodumaa parteiliseks tüliküsimuseks oli tol sügisel ja talvel – eesti keel õppekeelena koolides. Tartu Eesti Noorsoo kasvatamise seltsil läks korda avada eesti õpekeelega tütarlaste gümnaasiumi kaks esimest klassi. Ka see eesti kultuuriline saavutus tuli eduerakonna ja Tõnissoni teenuseks arvata. See ei meeldinud vastaseile.

Asukoht teoses