Eesti kirjandus karikatuuris. Esimest eesti karikatuuri...

Esimest eesti karikatuuri ei esitatud kuskil trükituna, vaid paigutati „Eesti Postimehe“ toimetaja vana Jannseni maja seinale Tiigi tänaval Tartus.
Nagu öeldud, oli kõnesolev Eesti esimene karikatuur koguni erilaadiline ja jäi selles kujus ühes oma kaasnähtustega ka viimaseks. Ta oli seekord meie oludes midagi seni nägematut ja kuulmatut ning tekitas selle tõttu suurt tähelepanu.
Sest karikatuuri tegija polnud mitte leppinud ainult oma teose seinalemaalimisega, vaid ühtlasi saatnud tuppa kaks revolvrikuuli, millega asi sai otsekohe kuriteolise laadi.
Loost kirjutab „Eesti Postimees“:
„Asjad lähevad ikka veidramaks ja lustilisemaks!... Neljapääv, 7. Detsembril ööse kellu 3, ronis üks must tõrvakana „Eesti Postimehe“ maja ukse ette, määris tõrvase pesa seina pääle, suure tõrvamuna senna sisse, mis ta juba kaua oma rinna all oli kannud, pinseldas siis ise oma tõrvapildi senna juure pärani tehtud nokaga, mis kihvtist kaagutamist pidi tähendama. Aga sest ei olnud veel küll. Kui tõrvapilt valmis oli, läks ta selle toa akna ala, kus „Eesti Postimees“ saab kirjutatud, sääl laskis ta kaks revolvri kuuli järgimööda läbi akna, luukide ja klaaside sisse, vissist selle tõrvase nõuga, mööda läbi akna, et - - -! Toal on kaks akent uulitsa poole, mõlemad pääle 6 jalga kõrged ja pääle 3 jalga laiad, aga tõrvakana näitab ka toa seestpidi olekut teadnud olevat, sest ta oli omad revolvri kuulid sest aknast ja alumiste ruutude läbi sisse lasknud, kus all „Eesti Postimehe“ kirjutuse laud seisis. - - -
Tõrvakana pilt seisab veel praegu maja seina pääl iga ühe silma ees ja saame seda edespidi kaugema lugejatele ka teisel viisil silma ette panema. Ilus pole ta küll mitte aga seda inetum“.

Teosest