Kiri noorusmaalt. Lõhmuste maja asus...

Lõhmuste maja asus linna vastsemas aguliosas, mida rahvas ta kergete ja väikeste puuehitiste pärast nimetas Pilpakülaks. Tänavad selles linnaosas olid enamasti sillutamata, ning kollased, mingi stiilita ja ilustisteta puumajad meenutasid pakk-kaste. Peaaegu igal neist oli aiaplats. Vanemate ja hoolikamalt korrastatute hulgas leidus üsna meeldivaid juurviljaaedu, kuna viljapuud olid alles noored, sest Pilpaküla kasv ja tekkimine algas alles käesoleva sajandiga.

Linnaosal oli ka peatänav – Vahe tänav –, mis oli planeeritud laiana ja mille keskel kahe sillutamata sõidutee vahel asus noorte paplitega äärestatud puiestee.

Karoliine tänav, kus asus Lõhmuste maja, erines teistest tänavatest selle poolest, et ta evis paar sissepöörduvat nimetut umbtänavajuppi.
Asukoht teoses