Kuldsed kuuekümnendad. Muutusi vaimuelus...

Muutusi vaimuelus (muusika, kunst, teater, ülikool), mis sula mõjul 60. aastate keskpaiku Tartus aset leidsid, on juba põgusalt käsitletud. Kuid need polnud nii radikaalsed kui see, mis ilmnes kümnendi lõpupoole ja mis Tartu korraks isegi maailma teadlaste huviorbiiti tõi, rääkimata erksamate Nõukogude ühiskonnateadlaste tähelepanust. Nende muutuste keskmes oli Juri Lotman ja tema tegevus.
/---/
Sula lõppedes tuli J. Lotmanil Tartus olles taluda läbiotsimisi ja parteiladviku kahtlustavat suhtumist. Isegi Eesti Teaduste Akadeemiasse valiti ta akadeemikuks alles 1990. aastal. Eesti taasiseseisvumise ajal sai talle osaks avalik tunnustus. Teadlaste poolt oli ta austatud aga kaugelt varem, kui alusepanija ühele teadusvaldkonnale – kultuurisemiootikale.