Eesti ülikool Tartus. Hoonetele ja katustele...

Hoonetele ja katustele ei tehtud sõja kartusel remonte enam mitmel aastal. Katused jooksid läbi. Ahjud olid lagunenud, ruumid ise räpased jne. Õppetöö alguseks tuli ka ruume ning sisseseadeid niivõrd kohendada ja korraldada, nagu see nois sõja ja puuduste oludes üldse võimalik oli. Ei olnud küllaldaselt krediite ega ka vajalikke materjale. Võis õnnelik olla, kui viimaste alal midagi saadi või leiti.

Teosest