Tartu tööstuse kajastusi ajalehes Postimees aastatel 1920–1940. 1922. aasta algul alustati...

1922. aasta algul alustati Ropka ja Piiskopimõisa maadele uue linnaosa ehituskruntide, tänavate ja aedade planeerimist. Linnavalitsus algatas sundmääruse tööstusettevõtete rajamiseks selles piirkonnas. Ala oli tööstuse arenguks sobiv – Emajõe lähedus ja sadamaraudtee haru kergendasid transporti. Huvi uude tööstuspiirkonda kolimise vastu näitasid paljud ettevõtted. 1927. aastal asutati seal eksporttapamaja. 1928. aastal anti seni riigile kuulunud ja linna käes rendil olnud maa-alad linna valdusse. 1936. aastal ostis Ropka linnaosas krundi AS Estico ja kolis sinna senistest ruumidest Kuperjanovi tänaval. 1936. aasta Postimees nimetas piirkonna Tartu Manchesteriks. /---/

Tartule ja tööstuse arengule oli tähtis Tartu-Petseri raudteeharu väljaehitamine. /---/

Haritud tööliste kaader oli Tartu tööstusele väga oluline. Seda valmistasid ette Tartu Tööstus- ja Majandusõpilaste Kool ning Tartu Tööstuskool.