Mässumehi ja boheemlasi. Töölised käisid koos...

Töölised käisid koos väikeste, 10–15-meheliste ringidena, et mitte suurte kogumistega sandarmi- ja politseivalitsuse agentide tähelepanu äratada. Sarnased koosolekud peeti muidugi õhtuti, pimedas, kellegi töölise korteris. Igale propagandistile määrati 1–2 ringi, mis siis täielikult tema hoole alla jäid. /---/

Enamik kokkutulnuid töölisi oli juba keskmistes aastates, ainult 2–3 näisid olevat alla 25 a. Kõik olid puhtalt riietatud. Millistel aladel nad töötasid, ei ole enam meeles; ei ole isegi kindel, kas ma seda teadsingi. /---/

Ja imelikul kombel näis kogu tööliste viha tol ajal mitte vene sandarmitele või balti parunitele koonduvat, vaid Jaan Tõnissonile. Iseäranis ägedalt tungis Tõnissoni kallale keegi tugev mehemürakas, kes ikka jälle kordas, et Tõnissoniga muud midagi teha pole, kui üles puua!
Asukoht teoses