Tsaarikullist kolme leopardini. Kevadel, kui pulbitsev...

Kevadel, kui pulbitsev ülikoolinoorus sõidab ära Taaralinnast, jääb Emajõe Ateena tühjaks ja nukraks. Linna nooruse järele igatsev hing kaotab kõik illusioonid ning romantilised kujutelmad. Ei saa salata: Tartu meeldib mulle. Ebamugav tunne on, otsekui mingi pettumus, kui pole enam igapäevast sagimist ja liikumist. Suvi on kaunis, kuid lage mõtete rikkusest.

Kui on jõudnud sügis, kolletanud lehed, salatung siis vägisi Tartu kannab mehed... Jälle võtame vastu saabuva nooruse.
Asukoht teoses