Meelis. Tarbatu linnus on...

Tarbatu linnus on suur ja lai ning kõik ta servad vajavad kaitsmist. Meeste read muutuvad aga ühtepuhku hõredamaks, nii et kaitsjate käsi enam igale poole ei jätku. Kaugel lagendikul helgib Suur-Emajõgi, selle juurest voorib aga rüütleile üha uusi abivägesid juurde. Ka Vjatško ootab noogardlasi appi jõudvat. Ühtepuhku pöörab ta silmad ida poole ning püüab pilguga läbi suitsusamba tungida. Kuid Noogard asub kaugel – sealt ei jõuta niipea pärale.
Asukoht teoses
lk 120