Käsipostikiri Tartust Turgu. Tartu mõjub inimestele...

Tartu mõjub inimestele teistmoodi, tartlased on igapäevasemad, lihtsamad, vahetumad, otsesemad, vaiksemad ja süvenenumad kui tallinlased. Pealinlased tseremoonitsevad rohkem, on väikekodanlikumad, pealiskaudsemad, välist efekti taotlevamad. Asjad on tallinlase jaoks olulisemad kui tartlase jaoks. Mingis mõttes on Tartu oma hingelaadilt mulle alati lähedasem kui Tallinn, olen ju ise veel väiksemast paigast tulnud: Tallinn tundub mulle alati üle jõu elavat, Tartus on mingit parajuslust, mis ei pisene päris väikekodanlikuks, sest siin taga on vaimsust, ajalugu, kultuuri.
Asukoht teoses