Alustan „Jaapanlannaga“. Hommikul vaatan Toomest...

Hommikul vaatan Toomest lääne poole jäävate tänavate miljööd, kaen Kassitoomet.

Ülikooli peahoone auditooriumis nr. 102 kuulan Baeri päeva kahte ettekannet. Kirjutan ettekandekoosolekul olnute külalistelahtrisse ka J. Kiige (Juhan Kiik, romaani peategelane) nime; tahan Juhanit teoses panna istuma sellele koosolekule.

Pärast Rudolf Kehreri klaveriõhtut ülikooli aulas jalutan üle jõe ülikooli ühiselamute poole, vaatan õhtust Tartut, hooneid ja üldist meeleolu; astun ühe ühiselamu fuajeesse, sest siin majas hakkavad elama romaani peategelased.

Käin soome-ugri keelte kateedris, küsin väljastpoolt Eestit tulnud aspirantide elukohta internaadis. Vanas anatoomikumis anatoomia kateedris näitavad dotsendid Lepad ruume ja räägivad kateedri tööst.

Teosest