Professor Must. Õhtul oli ta...

Õhtul oli ta isa käest üle küsinud, milleks need pesuköögid kunagi üldse ehitati. Ta sai teada, et vastus peitub sõnas pesuköök. Vanasti, enne pesumasinate aega, pesti nendes majakestes käsitsi pesu. Isa oli rääkinud pikalt sellest, et sageli oli pesuköögis olnud ka mingi sauna moodi koht ja et suuremates pesuköökides võis olla isegi korter. Kui pärismajas elas härrasrahvas, siis pesuköögis elas näiteks kojamees. Nende enda maja pesuköögis Lepiku tänaval oli praegugi korralik saun.
Asukoht teoses
lk 52–53