Teeks ühed väiksed õlled? Ma ei suuda...

Ma ei suuda meenutada, mis õlut ta jõi, mis õlut tollal üldse joodi. Ma ei suuda seda meenutada sama kindlalt, nagu ükski inimene Tartus ja terves maailmas ei suuda vist meenutada, et ühe aegade lõpuni tundmatuks jääva kunstniku maalid rippusid ülikooli raamatukogu seinal tervelt kaks nädalat ja arvatavasti kiirustas nende alt mööda sadu inimesi. Või sada vähemalt. Ei, sada kindlasti.