Aeg. Algul oli Ülikooli...

Algul oli Ülikooli tänaval põnev elada. Inimesed ei olnud pärast sõjavintsutusi veel õigeid juuri alla saanud ja esimene rahuaja elupaik tundus neile vaid vahepeatusena enne järgmist edasirändu. Tõsi on, et paljud pidid edasi rändama, mõned õige kaugele. Aga meie jäime paigale.

Linn oli veel tühi. Tänaval sõitsid sõjaväe masinad.
Asukoht teoses
lk 32