Kivisild. Aga peagi lõikusid...

Aga peagi lõikusid ajasündmused kõikide ellu ja muutsid paljugi hoopis teiseks. Ja ka vana tuttav Tartu, mis ajaloo kestel palju raskeid päevi oli läbi teinud, läks vastu uuele hävingule.
Teosest
lk 226