Valega tõe jälil. Siis jõudis kätte...

Siis jõudis kätte veebruar ja Tartu linn valmistus tähistama Eesti Vabariigi 18. aastapäeva. Päev enne suurt püha tegid sõdurid ja kaitseliitlased Tammiku staadionil paraadiproovi. Sellest võtsid osa ka Tartumaa maleva kodutütred ja noored kotkad.
/---/
Vabariigi aastapäeva varahommikul läksid Liivi ja Aarne Tähetorni juurde, kus kaitseväe puhkpilliorkestri helide saatel heisati Eesti lipp. Orkester mängis Eesti hümni ja sinna tulnud rahvas laulis kaasa. Rahva meeleolu oli ülev. Paljud hoidsid käes väikesi sinimustvalgeid lipukesi.
/---/
Täpselt kell kaksteist päeval kõlasid fanfaarihelid ja Tammiku staadionil, kuhu olid üles rivistatud Tartu garnisoni sõdurid, Tartumaa maleva kaitseliitlased, naiskodukaitse, kodutütred ja noorkotkad, algas paraad. Staadioni väljak oli paraadi vaatama tulnud inimestest tulvil.
/---/
Fanfaarihelide kõlamise ajal saabus staadionile must limusiin, millest astus välja koloneli auastmes garnisoniülem, kes koos paraadi juhatajaga asusid marsihelide saatel tervitama paraadist osavõtjaid. Siis mängis orkester Eesti hümni, millele rahvas kaasa laulis. Hümni lõppedes pöördus garnisoniülem paraadist osavõtjate ja rahva poole tervitussõnavõtuga. Kõne lõppedes algas paraad.

Asukoht teoses
lk 152–153