Lood unustatud Tartust. Püha Anna kalmistu...

Püha Anna kalmistu paiknes Riia ja W. Struve tänava ristumiskohal. Tartu raeprotokollides nimetatakse seda kui eesti kalmistut, kus oli arvatavasti ka oma kirik või kabel. 18. sajandil kutsuti Riia mäe piirkonda Sõnnikumäeks. Mõlemale kalmistule maeti kuni 1773. aastani, kui keisrinna Katariina II keelustas linnadesse matmise.
/---/
Lillemäel elas sõja üle Arnold Matteuse projekti järgi 1928. aastal ehitatud funktsionalistlikus stiilis ilus adventistide kirik (Lille 2). 1970. aastatel ehitati selle kõrvale suur ülikooli füüsikahoone. Viimase vastas teisel pool Tähe tänavat on säilinud korporatsiooni Rotalia käsutuses olev neoklassitsistlik telliskivihoone (Tähe 3), mis valmis 1896. aastal.

Riia mäe dominandiks on praegu endise madala postijaama (1843) kohale Alar Kotli ja Elmar Lohu projekti järgi aastatel 1939–1940 ehitatud Kaitseliidu esinduslik hoone. Õnnetu saatusega maja on põlenud koguni kolm korda: 1941., 1944. ja 1956. aastal.
/---/
Praegu hoonestamata Riia ja Pepleri /---/ tänava nurgal seisis kuni 1944. aastani hotell Liivimaa juugendstiilis nurgatorniga maja. Hoone ühes tiivas asus Casino teater.

Liivimaa hotellist järgmine tellismaja aadressiga Pepleri 32 elas sõja üle. 1941. aastal asus selle keldris Tartu vastupanuvõitluse staap. Asja teeb eriti põnevaks see, et nõukogude julgeolekuorgani NKVD staap asus kohe üle tee Riia tänava nurgal (Riia 15). Sellest edasi, Riia 23 asub praegu ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi hoone, mis oli nõukogude ajal ülikooli sõjalise kateedri päralt.

Asukoht teoses
lk 168–170