Lood unustatud Tartust. Lai 28 majas...

Lai 28 majas on pikka aega tegutsenud Tartu õpetajate seminar.
/---/
Kümme aastat hiljem ostis selle rahvaharidusministeerium, et avada saksa õppekeelega õpetajate seminari kõrvale venekeelne seminar.

Samas majas avati 1881. aastal ka elementaarkool, kus seminaristid said õpetajatöö kogemusi. 1920. aastal võttis majad üle uus eestikeelne õpetajate seminar, 1950. aastatel asus siin ehitustehnikum, hiljem üldhariduskool.
/---/
Lai 30 on seotud ka Tartu ülikooli taasavamisega. Et ülikoolil ühtki oma hoonet veel polnud, alustati ettevalmistusi üüritud ruumides. Siin pidas toona istungeid ülikooli kuratoorium.
/---/
1921. aastal ostis kinnistu üliõpilaskorporatsiooni Vironia vilistlaskogu, 1944. aastal anti maja üle ülikoolile, seitse aastat hiljem läks see Eesti põllumajandusakadeemiale. Praegu on korp! Vironia oma majas tagasi.
Teosest