Vana kaardivägi. Vihma oli sadama...

Vihma oli sadama hakanud, ümbrus mattus nagu halli vinasse. See muutis kõik ebamääraseks, laialivalguvaks. Vanad puumajad kõnniteede kõrval aurasid leigest rõskusest, sest ilm püsis ka praegu soe. Nähtamatutel traatidel hõljuvate elektrilampide poole vaadates võis selgesti seletada seda tihedat võrgustikku, mille moodustasid tuulest längu puhutud piisad, just nagu oleks läbi tumeda maiöö-õhu tõmmatud imepeen niidistik. Ümmaratest munakividest tänavasillutis läikis süsimustana, meenutades kuidagi kaudselt sula tõrva, soojusest veel auravat, pikkamisi laialivalguvat.
Teosest