Tartlaste meenutusi ajas. Pärastsõja aegses Tartus...

Pärastsõja aegses Tartus oli küllalt aktiivne ka kohalik kunstielu. Tartus oli sel ajal mitmetel kunstnikel oma ateljee, kust soovijaile ka oma kunsti müüdi, kuid üha enam aktiviseerus ka kohalike käsitöömeistrite tegevus. Tartlastest käsitöömeistrid tegutsesid tol ajal põhiliselt Vanemuise, 16. Juuni, Hariduse, Vaba ja Võru tänaval. Nõukogude väljakul oli raamitöökoda, dekoorateljee ja nahaateljee, mis tegutsesid ENSV Kunstifondi Tartu osakonna alluvuses. /---/

1992. aasta alguses sai kunstikombinaadi ARS Tartu osakonnast AS Artes, mis ei olnud riigi- ega eraaktsiaselts. Selle omanik oli Eesti Kunstnike Liit. AS Artes peahoone asub Tartus ülikooli spordihalli kõrval. Artese ateljeedes tiražeeritakse kunstnike loomingut, töötatakse välja uusi mudeleid ja täidetakse klientide eritellimusi. Hea maine on ateljees valmistatud mööblil, nahkehistööl ja sepistel.

Teosest