Tartlaste meenutusi ajas. Praeguse AS Samelini...

Praeguse AS Samelini eelkäijaks oli Tartu Naha- ja Jalatsikombinaat (NJK), mis moodustati 1945. aastal nelja väikeettevõtte ühinemisel. Nimetatud neljaks väikeettevõtteks olid nahavabrik Tulevik, milles tegeldi hoburakmete valmistamisega, peennahavabrik Ühisvara, saapavabrik Ühendus ja lisaks veel üks nahavabrik Koondis, kus valmistati park- ja kroomnahka, töödeldi karusnahku ning pargiti ja värviti kasuka-, mantli- ja kraenahku. /---/

Jalatsivabrik ja peakontor asusid 21. juuni tänaval, kuid ühinemise tõttu oli nüüd kogu tootmistegevus siiski üle Tartu laiali pillutatud. Lisaks jalatsivabrikule kuulusid ju kombinaadile nüüdsest ka nahaparkimisvabrikud Kalevi ja Oa tänaval, karusnahavabrik Raua tänaval ning nahkgalanteriitöökoda Komsomoli tänaval. Lisaks paiknes Oa tänaval ka sadulsepatöökoda.

1955. aastal anti kombinaadile üle Kastani tänaval asunud endised viina- ja piiritusevabriku hooned.
Asukoht teoses