Aovalged aknad. Ja varsti hakkasid...

Ja varsti hakkasid hooned ka tihenema. Vaesed hütid hakkasid koomale tõmbuma, aegamööda sekka võttes mõne ilusama ühekordse maja, siis jäid hütid vähemusse ja ilusamaid maju hakkas rohkem üksteise lähedale hoidma, kuni viimaks oli näha mõni kahekordnegi. Vankrijäljed läksid sügavamaks ja siis hakkas harvade hoonete vahelt juba risti ja põigiti teid läbi lõikama.
Asukoht teoses
lk 193–194