Oli kord... Allpool Puusilda oli...

Allpool Puusilda oli kaks ujulat, teine teisel pool kalda ääres. Ühe nendest rentis Treffner oma poiste tarvis. Kui kevadine suurvesi selle kord lahti kiskus ja Kivisilla juurde viis, oli poistel tagasitoomisega rohkesti tegemist. /---/

Treffneri maja kohal Emajõel kalda ääres kiikus suur paat nagu väike laev, kuhu mahtus palju poisse. See paat liikus edasi suurte aerude abil nagu mingi galeer. /---/

Mäletan sellest „galeerist“ hoopis midagi muud, mis mind väga huvitas ja minusse lähedalt puutus, nimelt väljasõite Emajõel. Lühemaid väljasõite pandi toime nii mõnigi kord. /---/

Selle aja jooksul, mis ma Treffneri koolis olin, pandi toime peale lühemate sõitude kaks pikemat. Üks nendest viis piki jõge alla Luunjasse, kus oli Emajõe lähedal Treffneri kooli õpilase E. Sõrmuse isal talu. /---/

Tartus oli peale suuremate laevade „Dorpati“ ja „Aleksandri“, mis sõitsid kuni Pihkvani ja oma suuruse tõttu meile, poistele, lausa imena paistsid, ning väikese „Marie“, mis sõitis kuni Peipsini, hiljem ka „Nicola“ – veel kaks aurulaeva, õieti väikest aurupaati – „Pfeil“ ja „Libelle“. Nad mõlemad seisid ülalpool Puusilda ja vedasid pühapäeviti rahvast Kvistentali ja Jänesele, kuna nad äripäeviti ka sõite ette võtsid tellimise peale, mida küll harva juhtus. /---/

Need vahvad laevad kauples Treffner selleks, et oma poisse mööda Emajõge Võrtsjärvele ja viimasest üle Oiule viia. „Libellele“ pandi Treffneri oma „galeer“ järele, et võimalikult palju poisse kaasa võtta, sest soovijaid oli rohkesti.
Asukoht teoses