Seisata, aeg! Tartusse jõudis „Rotalia“...

Tartusse jõudis „Rotalia“ konvent sügisel 1924, kui korporatsiooniga ühines rühm põllumajandusteaduskonna tudengeid. Siit algas „Rotalia“ kiire kasv: ta tõusis 1930-ndate aastate teisel poolel kõige suuremaks korporatsiooniks. Aastast 1932 tegutses „Rotalia“ Tähe tänaval paiknevas suures telliskivimajas, mis oli ehitatud baltisaksa korporatsioonile „Estonia“, kellele see kuulus aastani 1936, kui hoone läks ostu teel „Rotalia“ valdusse.
/---/
Tuleme nüüd tagasi „Rotalia“ kahe juba mainitud asutajaliikme juurde. Jüri Uluots ei olnud mitte ainult kõige tuntum rotalus, vaid ka üks aktiivsemaid ja oma korporatsioonile pühendunumaid liikmeid. Olgu tegu üliõpilaslaulude eesti keelde tõlkimisega, „Rotalia“ käikupanemisega Tartus, konvendile maja ostmisega või vilistlaskogu juhatamisega – igas asjas oli ta üks eestvedajaid. Konvendi õlletoa seinal rippus ühe tudengi joonistatud karikatuur, mis kujutas Uluotsa Mussolini portreed käes hoidmas ja lausumas: „Mis sina teed Itaalias, teen mina siin „Rotalias“!“

Teosest
lk 247–249