Seisata, aeg! Parrest rääkis oma...

Parrest rääkis oma sõpradest Alverist, Talvikust, Sangast, Viidingust, Merilaasist ja teistest arbujatest. Ta rääkis, kuidas tema ja Ott Kangilaski kaasosalusel koondus „kammisseppadeks“ kutsutud sõpruskond, kelle samanimelisel kirjastusel anti laenatud rahaga välja Heiti Talviku esimene luulekogu „Palavik“, mille 600 eksemplari Parrest ja Viiding müütasid Tartu kohvikutes ning restoranides. Arbujateks hakati neid nimetama hiljem.

Mart Orav, kirjutades arbujate kuulsa albumi saamisloost, kirjeldab nende ja Parresti lähedast suhtlemist. See sai alguse juba siis, kui Heiti Talvik ja Parrest täitsid mõlemad oma sõjaväeteenistuse kohustust Tartus 1. Kuperjanovi üksiku jalaväepataljoni 1. kompaniis.

Asukoht teoses
lk 133–134