Inglite keel. Kui 1632. aastal...

Kui 1632. aastal oli Liivimaa kindralkuberner Johan Skytte isiklikult Tartusse tulnud, et ülikooli avamisega seonduvad formaalsused korda ajada, siis oli Salomon Maiuse pealekäimisel üks esimesi korralduslikke samme korraliku trükikoja avamine. Salomon kuulutas, et esimese trükisena tahab ta seal välja anda mõistagi ülikooliga seonduvad dokumendid, täpse kirjelduse akadeemia avamisest, aga seejärel on tal endal juba hulk raamatudi valmis, mida tahaks tingimata Tartus trükkida. Lisaks sellele oli protokollides mitu korda mainitud Salomoni üles tõstetud vajadust asutada ülikooli juurde ka paberiveski. /---/

Paberiveskit aga ei saadud korralikult tööle. Sellega seondusid järgnevatel aastatel pidevad vaidlused omandiküsimustes ning õieti ei teadnud siiamaani mitte keegi, kas see veski ikkagi tootis mingisugusel ajal paberit või mitte.
Asukoht teoses
lk 60–61