See teine tüdruk. Jõgi astus nende...

Jõgi astus nende vahele, aga see voolas vaid ühes suunas. Inimlastel oli liikumiseks rohkem võimalusi. Kätt kaldapiirdel libistades lonkis Irja tagasi bussijaama poole. Siis ta seisatas ja jäi vett vahtima. Sulavesi oli tõusnud üle kaldasse kinnitunud jääserva ning kogus jõudu, et kõik seisev liikuma lükata. Hallide jääkahlude vahel paistis sügavuse rohekaspruun lõhe. See oli kui lõppematu pikk arm, mille serv jõepõhjani ulatus ja vaatajas sügavat hirmu tekitas. Irjale tundus korraga, nagu oleks selle lahvanduse põhjast vints ta pilku visatud ning tross tiris teda üha sügavamale tülgastava tumeduse poole. Ta keha naaldus vastu kaldapiiret ja pilk oli kui jõepõhja kinni haagitud.
Teosest