Slummidiplomaadid. Sünnitushaigla abordikorrus ei...

Sünnitushaigla abordikorrus ei olnud nõrganärvilistele.
/---/
Palati aken oli katki. Pool klaasi oli eest ära kukkunud ja parandamise asemel oli see klaasitükk tühja koha ette tõstetud. Tuule käes lõgises kõik hirmsasti. Akna taga pimedas õõtsusid Toomemäe kõikenäinud puud.
Teosest