Koolinoorsooliikumine Eestis 1922/23 õpiaastal Tartus jatkas koolin...

Tartus jatkas koolin. liit endisel kujul võrdlemisi intensiivset tegevust. Muusika osak. korraldusel pidas harjutusi laulukoor ja orkester, humanit. sektsioon korraldas hulga referaatkoosolekuid, spordi osak. spordiharjutusi, kuna näite sekts. pidudeks näidendeid ette valmistas. Kevadpoolel esineti „Vanemuises“ iseseisva ooperiga, kuna omavahelisi piduõhtuid mitu oli. Ka kooliringest tegutsesid mitmed võrdlemisi hoogsalt. Vahekord seltskunna ja õpetajaskunnaga oli rahuloldav.