Veimevakk. Vana auväärt Alma mater...

Vana auväärt Alma mater, tulvil aula, loorberipuud. Rektori kõrgelt vaimne isiksus ja kristalsed sõnad. Olen tänulik, et õigeks ajaks kohale jõudsime. Ma ei tahaks tollest tunnist ilma olla. See lõikas ära võõrsuse, varahommikuse rutu ja kohvrite tassimise kolmandale korrale. Olid korraga vaimu regioonis ja see täitis sind kordumatu ülenduse ning ülevusega. Muidugi toimus immatrikulatsioon igal sügisel, kuid sinule ei olnud see enam kunagi sama. Sa ise ei olnud sama. Sel korral kõneldi otse sinule. Sina olid üks neist noviitsidest, keda rektori käesurve lõi ristirüütliks.

Teosest
lk 219