Rusikad. Seal- ja siinpool...

Seal- ja siinpool vana massiivset kivisilda sagisid inimesed, müüsid ja ostsid, ajasid oma asju, ruttasid tööle, või töölt. Sõidu- ja veovoorimeeste hobusekabjad plagistasid raudkivisillutisel, möiratasid mootorid ja segiläbi jalakäijate ning hobusemeeste vandesõnadega röögitasid sohrid oma autopasunaid.
Teosest
lk 125