Karl Eduard Söödi elu piirjooni. 1895 suvel avas...

1895 suvel avas ta Tartus Suurturul oma raamatukaupluse ja trükikoja. /---/

Avatud äri oli alguses küll väike, kuid Sööt oli ise kindel, et niipea kui ta uksed avab, tulevad üle ka Oleviku juures kogutud ärisõbrad. Nii olnudki. /---/

Sajandite vahetuseks oli Söödi äritegevus võitnud juba laialdase usalduse ning paisunud niivõrd suureks, et ruumid tikkusid kitsaks jääma. Samal ajal oli Võidu ja Aleksandri tänavate vahel (nr. 6/5) müügile kuulutatud sobiv ehitusekrunt, koos vana majaga, võrdlemisi soodsate tingimustega. Väljamaksmisele kuulus ainult väike osa, kuna ostusumma enamik tuli hüpoteegipanga võlana kirjutada ostja nimele. Selle kinnisvara omandaski Sööt ja siirdus oma trükikoja ning raamatukauplusega oma majja.

Uues kohas hakkas ta erilist rõhku panema trükikoja ja raamatukaupluse täiendamisele. Trükimasin, mis omal ajal oli ostetud vanana, asendati uuega ja pandi käima naftamootori jõul.
Asukoht teoses
lk 1122–1123