Sirp, 1991, 5. juuli (nr 27)

Selle allikteose luuletused: