Looming, 2007, 3

Selle allikteose luuletused:

Hirmuhigi lk 326
Samasus lk 379–381