Tartu Linnamuuseumi aastaraamat, 8.

Selle allikteose katkendid: